Tanórán Kívüli Kulturális Nevelés Vizsolyban

Kedvezményezett neve: Vizsoly Község Önkormányzata
• A projekt címe: Tanórán kívüli kulturális nevelés Vizsolyban
• Megvalósítás elsődleges helyszíne: Vizsoly IKSZT
• Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00199
• A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
• A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
• A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.
• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.

A Projekt bemutatása

A projekt 6 együttműködő intézmény bevonásával került megvalósításra:
1. Vizsoly Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
2. Vilmány Vilmányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3. Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. Abaújkér Wesley János Általános Iskola,

5. Hon Alapfokú Művészeti Iskola
6. Vizsolyi Napközi Otthonos Óvoda

Az Európai Unió támogatásával tanórán kívüli programokat valósított meg Vizsoly Község Önkormányzata 24 hónapon keresztül. A projekt elsődleges célja volt, hogy Vizsoly településen és a kistérségben élő gyerekeknek olyan tanórán kívüli kulturális foglalkozásokat biztosítsunk, mely képes csökkenteni a hátrányaikat, fejleszti személyiségüket, képességeiket, készségeiket, és hozzájárul iskolai eredményességük növekedéséhez is, ezáltal lehetőséget teremtve a későbbiekben a továbbtanulásra, munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükre. A tanórán kívüli téma területek első sorban a művészeti nevelés, hagyományőrzés és kulturális örökségünk megismerése volt.

Megvalósult tevékenységek:
• Havi szakkör- Fafaragó szakkör
• Kézműves Tábor
• Témanap - tanórán kívüli tanulmányi kirándulások


(Hollóházi Porcelán Múzeum
Füzéri-vár
Bodrogközi Múzeumporta Cigánd
Vizsolyi Biblia megtekintése
Boldogkő Vára
Sárospataki Rákóczi-vár (Rákóczi Múzeum)

• Kulturális óra (kulturális órán belül kézműves, alkotó foglalkozások valósultak meg)
• Témanap Óvodások (évszakok, ünnepek, jeles napok,kézműves, alkotó foglalkozások)


Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ

Mezei Olivér készítette a biblia éve tiszteletésre, melyet a faluház
szentelésekor ajándékozott a katolikus plébánosnak, a református lelkésznek
és a polgármesternek.

 

 

© 2003 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.